Podmínky osvojení

  1. Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, nebo zákonné zástupce a měl by mít sebou alespoň jeden platný doklad.
  2. Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele
  3. Vyhrazujeme si právo případné kontroly dodržování podmínek
  4. Pro převzetí zvířete do vlastní péče je nutné si přinést vhodnou přepravku nebo můžeme zapůjčit
  5. Nový majitel je též povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále z jakéhokoliv důvodu starat
  6. Nový majitel se zavazuje poskytovat sdružení pravdivé informace
  7. Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat
  8. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do péče dočasného opatrovníka, a to na základě předávacího protokolu o převzetí kočičky nebo kocourka do péče

Za vakcinované a odčervené kotě tedy zaplatíte 800 Kč
Za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 1000 Kč.
Skutečné náklady jsou samozřejmě podstatně vyšší.

https://www.metropolevet.cz/cenik/

Vstupní prohlídka 500 Kč
Odběr a zpracování krve 200 Kč
Biochemie komplexní 17 760 Kč
Purevax RCP- očkování 700 Kč
Odblešení / odčervení-bez léčiv 50 Kč
Kastrace kocoura 1,600 Kč
Kastrace kočky 2,500 Kč
FeLV / FIV test 550 Kč

 

„Žádná prokázaná laskavost ti ještě nezaručí bezmeznou vděčnost tvé kočky“. (Jean de la Fontaine)