Podmínky osvojení

  1. Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, nebo zákonné zástupce a měl by mít sebou alespoň jeden platný doklad.
  2. Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele
  3. Vyhrazujeme si právo případné kontroly dodržování podmínek
  4. Pro převzetí zvířete do vlastní péče je nutné si přinést vhodnou přepravku.
  5. Nový majitel je též povinen vrátit zvíře zpět, pokud se o ně nebude moci nadále z jakéhokoliv důvodu starat
  6. Nový majitel se zavazuje poskytovat sdružení pravdivé informace
  7. Pokud si nový majitel osvojí nekastrované zvíře, zavazuje se nechat zvíře ve vhodném věku vykastrovat
  8. Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců od předání zvířete do dočasné péče vlastník zvířete, přechází uplynutím této lhůty zvíře do péče dočasného opatrovníka, a to na základě předávacího protokolu o převzetí kočičky nebo kocourka do péče

Za vakcinované a odčervené kotě tedy zaplatíte 1000 Kč
Za dospělou odčervenou, vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 1500 Kč.
Skutečné náklady jsou samozřejmě podstatně vyšší.

„Žádná prokázaná laskavost ti ještě nezaručí bezmeznou vděčnost tvé kočky“. (Jean de la Fontaine)