Vydřice

Nejplašší z celé party sester je krásná světlá tricolor holčička Vydřice. Narodila se v Tlustovousech společně s jejími přítulnějšími sestřičkami Bobřicí a Žábicí. Momentálně není kvůli její velké plachosti připravena na odchod do nového domova.